Ramzan Calender All Pakistan 2018

Ramzan Calender All Pakistan 2018

ISLAMABAD RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN

30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:04 pm03:28 am17 May1
7:05 pm03:27 am18 May2
7:05 pm03:26 am19 May3
7:06 pm03:25 am20 May4
7:07 pm03:24 am21 May5
7:07 pm03:23 am22 May6
7:08 pm03:22 am23 May7
7:09 pm03:22 am24 May8
7:09 pm03:21 am25 May9
7:10 pm03:20 am26 May10
7:11 pm03:19 am27 May11
7:11 pm03:19 am28 May12
7:12 pm03:18 am29 May13
7:13 pm03:17 am30 May14
7:13 pm03:17 am31 May15
7:14 pm03:16 am01 June16
7:15 pm03:16 am02 June17
7:15 pm03:15 am03 June18
7:16 pm03:15 am04 June19
7:16 pm03:14 am05 June20
7:17 pm03:14 am06 June21
7:17 pm03:14 am07 June22
7:18 pm03:13 am08 June23
7:18 pm03:13 am09 June24
7:19 pm03:13 am10 June25
7:19 pm03:13 am11 June26
7:20 pm03:12 am12 June27
7:20 pm03:12 am13 June28
7:20 pm03:12 am14 June29
7:21 pm03:12 am15 June30


KARACHI RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:11 pm04:21 am17 May1
7:11 pm04:20 am18 May2
7:12 pm04:20 am19 May3
7:12 pm04:19 am20 May4
7:13 pm04:19 am21 May5
7:13 pm04:18 am22 May6
7:14 pm04:18 am23 May7
7:14 pm04:17 am24 May8
7:15 pm04:17 am25 May9
7:15 pm04:16 am26 May10
7:16 pm04:16 am27 May11
7:16 pm04:15 am28 May12
7:17 pm04:15 am29 May13
7:17 pm04:14 am30 May14
7:18 pm04:14 am31 May15
7:18 pm04:14 am01 June16
7:19 pm04:13 am02 June17
7:19 pm04:13 am03 June18
7:19 pm04:13 am04 June19
7:20 pm04:13 am05 June20
7:20 pm04:13 am06 June21
7:21 pm04:12 am07 June22
7:21 pm04:12 am08 June23
7:21 pm04:12 am09 June24
7:22 pm04:12 am10 June25
7:22 pm04:12 am11 June26
7:23 pm04:12 am12 June27
7:23 pm04:12 am13 June28
7:23 pm04:12 am14 June29
7:23 pm04:12 am15 June30

LAHORE RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
6:54 pm03:31 am17 May1
6:55 pm03:30 am18 May2
6:56 pm03:29 am19 May3
6:56 pm03:28 am20 May4
6:57 pm03:27 am21 May5
6:58 pm03:27 am22 May6
6:58 pm03:26 am23 May7
6:59 pm03:25 am24 May8
6:59 pm03:24 am25 May9
7:00 pm03:24 am26 May10
7:01 pm03:23 am27 May11
7:01 pm03:23 am28 May12
7:02 pm03:22 am29 May13
7:02 pm03:21 am30 May14
7:03 pm03:21 am31 May15
7:04 pm03:20 am01 June16
7:04 pm03:20 am02 June17
7:05 pm03:20 am03 June18
7:05 pm03:19 am04 June19
7:06 pm03:19 am05 June20
7:06 pm03:18 am06 June21
7:07 pm03:18 am07 June22
7:07 pm03:18 am08 June23
7:08 pm03:18 am09 June24
7:08 pm03:17 am10 June25
7:08 pm03:17 am11 June26
7:09 pm03:17 am12 June27
7:09 pm03:17 am13 June28
7:10 pm03:17 am14 June29
7:10 pm03:17 am15 June30

RAWALPINDI RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:04 pm03:28 am17 May1
7:04 pm03:27 am18 May2
7:05 pm03:26 am19 May3
7:06 pm03:25 am20 May4
7:06 pm03:25 am21 May5
7:07 pm03:24 am22 May6
7:08 pm03:23 am23 May7
7:09 pm03:22 am24 May8
7:09 pm03:21 am25 May9
7:10 pm03:20 am26 May10
7:11 pm03:20 am27 May11
7:11 pm03:19 am28 May12
7:12 pm03:18 am29 May13
7:12 pm03:18 am30 May14
7:13 pm03:17 am31 May15
7:14 pm03:17 am01 June16
7:14 pm03:16 am02 June17
7:15 pm03:16 am03 June18
7:15 pm03:15 am04 June19
7:16 pm03:15 am05 June20
7:16 pm03:14 am06 June21
7:17 pm03:14 am07 June22
7:17 pm03:14 am08 June23
7:18 pm03:13 am09 June24
7:18 pm03:13 am10 June25
7:19 pm03:13 am11 June26
7:19 pm03:13 am12 June27
7:20 pm03:13 am13 June28
7:20 pm03:13 am14 June29
7:20 pm03:13 am15 June30


PESHAWAR RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:10 pm03:33 am17 May1
7:11 pm03:32 am18 May2
7:12 pm03:31 am19 May3
7:13 pm03:30 am20 May4
7:13 pm03:29 am21 May5
7:14 pm03:28 am22 May6
7:15 pm03:27 am23 May7
7:15 pm03:26 am24 May8
7:16 pm03:25 am25 May9
7:17 pm03:25 am26 May10
7:18 pm03:24 am27 May11
7:18 pm03:23 am28 May12
7:19 pm03:22 am29 May13
7:19 pm03:22 am30 May14
7:20 pm03:21 am31 May15
7:21 pm03:21 am01 June16
7:21 pm03:20 am02 June17
7:22 pm03:20 am03 June18
7:22 pm03:19 am04 June19
7:23 pm03:19 am05 June20
7:23 pm03:18 am06 June21
7:24 pm03:18 am07 June22
7:24 pm03:18 am08 June23
7:25 pm03:17 am09 June24
7:25 pm03:17 am10 June25
7:26 pm03:17 am11 June26
7:26 pm03:17 am12 June27
7:27 pm03:17 am13 June28
7:27 pm03:17 am14 June29
7:27 pm03:17 am15 June30

QUETTA RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:21 pm04:05 am17 May1
7:21 pm04:04 am18 May2
7:22 pm04:03 am19 May3
7:23 pm04:03 am20 May4
7:23 pm04:02 am21 May5
7:24 pm04:01 am22 May6
7:25 pm04:00 am23 May7
7:25 pm04:00 am24 May8
7:26 pm03:59 am25 May9
7:26 pm03:58 am26 May10
7:27 pm03:58 am27 May11
7:28 pm03:57 am28 May12
7:28 pm03:57 am29 May13
7:29 pm03:56 am30 May14
7:29 pm03:56 am31 May15
7:30 pm03:55 am01 June16
7:30 pm03:55 am02 June17
7:31 pm03:54 am03 June18
7:31 pm03:54 am04 June19
7:32 pm03:54 am05 June20
7:32 pm03:53 am06 June21
7:33 pm03:53 am07 June22
7:33 pm03:53 am08 June23
7:34 pm03:53 am09 June24
7:34 pm03:53 am10 June25
7:34 pm03:52 am11 June26
7:35 pm03:52 am12 June27
7:35 pm03:52 am13 June28
7:36 pm03:52 am14 June29
7:36 pm03:52 am15 June30

FAISALABAD RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN


30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
6:59 pm03:36 am17 May1
7:00 pm03:36 am18 May2
7:00 pm03:35 am19 May3
7:01 pm03:34 am20 May4
7:02 pm03:33 am21 May5
7:02 pm03:32 am22 May6
7:03 pm03:31 am23 May7
7:04 pm03:31 am24 May8
7:04 pm03:30 am25 May9
7:05 pm03:29 am26 May10
7:05 pm03:29 am27 May11
7:06 pm03:28 am28 May12
7:07 pm03:28 am29 May13
7:07 pm03:27 am30 May14
7:08 pm03:26 am31 May15
7:08 pm03:26 am01 June16
7:09 pm03:26 am02 June17
7:09 pm03:25 am03 June18
7:10 pm03:25 am04 June19
7:10 pm03:24 am05 June20
7:11 pm03:24 am06 June21
7:11 pm03:24 am07 June22
7:12 pm03:24 am08 June23
7:12 pm03:23 am09 June24
7:13 pm03:23 am10 June25
7:13 pm03:23 am11 June26
7:14 pm03:23 am12 June27
7:14 pm03:23 am13 June28
7:14 pm03:23 am14 June29
7:15 pm03:23 am15 June30


MULTAN RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN


30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:03 pm03:47 am17 May1
7:04 pm03:46 am18 May2
7:04 pm03:45 am19 May3
7:05 pm03:45 am20 May4
7:05 pm03:44 am21 May5
7:06 pm03:43 am22 May6
7:07 pm03:42 am23 May7
7:07 pm03:42 am24 May8
7:08 pm03:41 am25 May9
7:09 pm03:40 am26 May10
7:09 pm03:40 am27 May11
7:10 pm03:39 am28 May12
7:10 pm03:39 am29 May13
7:11 pm03:38 am30 May14
7:11 pm03:38 am31 May15
7:12 pm03:37 am01 June16
7:12 pm03:37 am02 June17
7:13 pm03:37 am03 June18
7:13 pm03:36 am04 June19
7:14 pm03:36 am05 June20
7:14 pm03:36 am06 June21
7:15 pm03:35 am07 June22
7:15 pm03:35 am08 June23
7:16 pm03:35 am09 June24
7:16 pm03:35 am10 June25
7:17 pm03:35 am11 June26
7:17 pm03:34 am12 June27
7:17 pm03:34 am13 June28
7:18 pm03:34 am14 June29
7:18 pm03:34 am15 June30


HYDERABAD RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN
30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:06 pm04:14 am17 May1
7:07 pm04:14 am18 May2
7:07 pm04:13 am19 May3
7:08 pm04:12 am20 May4
7:08 pm04:12 am21 May5
7:09 pm04:11 am22 May6
7:09 pm04:11 am23 May7
7:10 pm04:10 am24 May8
7:10 pm04:10 am25 May9
7:11 pm04:09 am26 May10
7:11 pm04:09 am27 May11
7:12 pm04:08 am28 May12
7:12 pm04:08 am29 May13
7:13 pm04:08 am30 May14
7:13 pm04:07 am31 May15
7:14 pm04:07 am01 June16
7:14 pm04:07 am02 June17
7:15 pm04:06 am03 June18
7:15 pm04:06 am04 June19
7:16 pm04:06 am05 June20
7:16 pm04:06 am06 June21
7:16 pm04:05 am07 June22
7:17 pm04:05 am08 June23
7:17 pm04:05 am09 June24
7:18 pm04:05 am10 June25
7:18 pm04:05 am11 June26
7:18 pm04:05 am12 June27
7:19 pm04:05 am13 June28
7:19 pm04:05 am14 June29
7:19 pm04:05 am15 June30

SIALKOT RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
6:55 pm03:27 am17 May1
6:56 pm03:26 am18 May2
6:57 pm03:25 am19 May3
6:58 pm03:24 am20 May4
6:58 pm03:23 am21 May5
6:59 pm03:22 am22 May6
7:00 pm03:22 am23 May7
7:00 pm03:21 am24 May8
7:01 pm03:20 am25 May9
7:02 pm03:19 am26 May10
7:02 pm03:19 am27 May11
7:03 pm03:18 am28 May12
7:03 pm03:17 am29 May13
7:04 pm03:17 am30 May14
7:05 pm03:16 am31 May15
7:05 pm03:16 am01 June16
7:06 pm03:15 am02 June17
7:06 pm03:15 am03 June18
7:07 pm03:14 am04 June19
7:07 pm03:14 am05 June20
7:08 pm03:14 am06 June21
7:08 pm03:13 am07 June22
7:09 pm03:13 am08 June23
7:09 pm03:13 am09 June24
7:10 pm03:13 am10 June25
7:10 pm03:12 am11 June26
7:11 pm03:12 am12 June27
7:11 pm03:12 am13 June28
7:11 pm03:12 am14 June29
7:12 pm03:12 am15 June30


SARGODHA RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:02 pm03:36 am17 May1
7:03 pm03:35 am18 May2
7:03 pm03:34 am19 May3
7:04 pm03:33 am20 May4
7:05 pm03:32 am21 May5
7:05 pm03:31 am22 May6
7:06 pm03:31 am23 May7
7:07 pm03:30 am24 May8
7:07 pm03:29 am25 May9
7:08 pm03:28 am26 May10
7:09 pm03:28 am27 May11
7:09 pm03:27 am28 May12
7:10 pm03:26 am29 May13
7:10 pm03:26 am30 May14
7:11 pm03:25 am31 May15
7:12 pm03:25 am01 June16
7:12 pm03:24 am02 June17
7:13 pm03:24 am03 June18
7:13 pm03:24 am04 June19
7:14 pm03:23 am05 June20
7:14 pm03:23 am06 June21
7:15 pm03:23 am07 June22
7:15 pm03:22 am08 June23
7:16 pm03:22 am09 June24
7:16 pm03:22 am10 June25
7:16 pm03:22 am11 June26
7:17 pm03:22 am12 June27
7:17 pm03:21 am13 June28
7:18 pm03:21 am14 June29
7:18 pm03:21 am15 June30LARKANA RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:11 pm04:09 am17 May1
7:11 pm04:08 am18 May2
7:12 pm04:07 am19 May3
7:13 pm04:06 am20 May4
7:13 pm04:06 am21 May5
7:14 pm04:05 am22 May6
7:14 pm04:05 am23 May7
7:15 pm04:04 am24 May8
7:15 pm04:03 am25 May9
7:16 pm04:03 am26 May10
7:16 pm04:02 am27 May11
7:17 pm04:02 am28 May12
7:18 pm04:01 am29 May13
7:18 pm04:01 am30 May14
7:19 pm04:01 am31 May15
7:19 pm04:00 am01 June16
7:20 pm04:00 am02 June17
7:20 pm03:59 am03 June18
7:20 pm03:59 am04 June19
7:21 pm03:59 am05 June20
7:21 pm03:59 am06 June21
7:22 pm03:58 am07 June22
7:22 pm03:58 am08 June23
7:23 pm03:58 am09 June24
7:23 pm03:58 am10 June25
7:23 pm03:58 am11 June26
7:24 pm03:58 am12 June27
7:24 pm03:58 am13 June28
7:25 pm03:58 am14 June29
7:25 pm03:58 am15 June30


NAWABSHAH RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:08 pm04:12 am17 May1
7:08 pm04:11 am18 May2
7:09 pm04:10 am19 May3
7:09 pm04:10 am20 May4
7:10 pm04:09 am21 May5
7:10 pm04:08 am22 May6
7:11 pm04:08 am23 May7
7:11 pm04:07 am24 May8
7:12 pm04:07 am25 May9
7:13 pm04:06 am26 May10
7:13 pm04:06 am27 May11
7:14 pm04:05 am28 May12
7:14 pm04:05 am29 May13
7:15 pm04:05 am30 May14
7:15 pm04:04 am31 May15
7:15 pm04:04 am01 June16
7:16 pm04:03 am02 June17
7:16 pm04:03 am03 June18
7:17 pm04:03 am04 June19
7:17 pm04:03 am05 June20
7:18 pm04:02 am06 June21
7:18 pm04:02 am07 June22
7:19 pm04:02 am08 June23
7:19 pm04:02 am09 June24
7:19 pm04:02 am10 June25
7:20 pm04:02 am11 June26
7:20 pm04:02 am12 June27
7:20 pm04:02 am13 June28
7:21 pm04:02 am14 June29
7:21 pm04:02 am15 June30MURREE RAMADAN TIMINGS - PAKISTAN


30 DAYS: SEHR-O-IFTAR TIME
7:03 pm03:26 am17 May1
7:04 pm03:25 am18 May2
7:04 pm03:24 am19 May3
7:05 pm03:23 am20 May4
7:06 pm03:22 am21 May5
7:07 pm03:21 am22 May6
7:07 pm03:20 am23 May7
7:08 pm03:19 am24 May8
7:09 pm03:19 am25 May9
7:09 pm03:18 am26 May10
7:10 pm03:17 am27 May11
7:11 pm03:16 am28 May12
7:11 pm03:16 am29 May13
7:12 pm03:15 am30 May14
7:12 pm03:14 am31 May15
7:13 pm03:14 am01 June16
7:14 pm03:13 am02 June17
7:14 pm03:13 am03 June18
7:15 pm03:12 am04 June19
7:15 pm03:12 am05 June20
7:16 pm03:12 am06 June21
7:16 pm03:11 am07 June22
7:17 pm03:11 am08 June23
7:17 pm03:11 am09 June24
7:18 pm03:10 am10 June25
7:18 pm03:10 am11 June26
7:19 pm03:10 am12 June27
7:19 pm03:10 am13 June28
7:19 pm03:10 am14 June29
7:20 pm03:10 am15 June30

0 Response to "Ramzan Calender All Pakistan 2018"

Post a Comment

Your Comment Approved When Admin See it

Top Adverts Articles

Middle Advertisements Article 1

Middle Advertisements Article 2

Bottom Ad Article